Director productie

  • JOBDISTRICT SRL
  • Galați, România
  • 10/05/2018
Full time Productie

Descrierea jobului

Jobdistrict recrutează DIRECTOR PRODUCTIE pentru partenerul său din Galați, o importantă societate cu  o bogată tradiție și experiență în producerea de echipamente din industria navala si metalurgica.

DETALII JOB:

Tip contract: perioadă nedeterminată

Data angajării: Mai 2018

Responsabilități:

-              Coordonează, controlează şi răspunde de întreaga activitate de producţie din secţiile subordonate;

-              Asigură corelaţia între termenele de execuţie şi de pregătire tehnică a producţiei în vederea respectării termenelor de livrare prevăzute în contractele perfectate de societate;

-              Coordonează activitatea de cooperare dintre secţiile de producţie, analizează periodic stadiul fabricaţiei principalelelor produse;

-              Efectuează controlul preventiv privind consumul de materii prime, materiale, peste normele stabilite;

-              Ia măsuri şi răspunde de reducerea consumurilor specifice, de eliminarea cheltuielilor ineficiente şi de creşterea rentabilităţii produselor;

-              Răspunde de realizarea produselor de calitate, de livrarea acestora la parametrii prevăzuţi în normele tehnice, de documentaţia tehnică conform prevederilor contractuale;

-              Stabileşte grafice directoare pentru asimilarea de noi produse, modernizarea şi ridicarea nivelului calitativ a celor existente;

-              Urmăreşte asigurarea cu materii prime şi materiale, importuri şi cooperări precum şi S.D.V.- urile necesare în strânsă corelare cu ciclurile de fabricaţie şi termenele contractuale;

-              Identifică si ia măsurile necesare de micsorare a preţului de cost in vederea creşterii eficienţei producţiei şi maximizarii profitului;

-              Ia măsuri pentru situaţiile neconforme ale căror rezolvare este de competenţa sa sau necesită discutarea şi aprobarea superiorului ierarhic;

-              Verifică şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea raţională a personalului din secţiile de producţie subordonate, luând măsuri pentru folosirea judicioasă a acestuia raportat la necesităţile de personal ale societăţii;

-              Analizează încărcarea capacităţilor de producţie, dispunând redistribuirea lucrărilor, suplimentarea planului de producţie în vederea utilizării eficiente a capacităţilor de producţie;

-              Asigură controlul activităţii de producţie şi de execuţie a sculelor, dispozitivelor şi standurilor de probă necesare produselor din programul de fabricaţie şi de asimilări;

-              Organizează orientarea profesională, selectarea, încadrarea şi promovarea personalului potrivit cerinţelor fiecărui loc de muncă în compartimentele pe care le coordonează;

-              Răspunde de respectarea cerintelor de calitate pentru toate activitatile din sectoarele pe care le conduce.

Cerințe:

- minim 3 ani experientă intr-o functie de conducere similară la o societate producatoare de echipamente din industria, navală, metalurgică, constructoare de masini, chimică, piese de schimb, masini agricole.

- absolvent al Facultatii de Mecanică sau al unei facultati cu profil tehnic;

- cunostinte medii de limba engleză;

- posesor permis conducere, cat. B;

- abilități pentru lucrul în echipă;

- seriozitate si perseverentă;

- rapiditate în luarea deciziilor, abilități de negociere, diplomație, toleranță;

- capacitate de a rezolva problemele, asumarea responsabilității;

Alte beneficii:

  • tichete de masă in valoare de 15 lei/zi lucrătoare;
  • primă de vacantă;
  • prime cu ocazia sarbatorilor de Craciun si de Paste;
  • mașină, telefon, laptop.

 Vă așteptăm cu interes CV-urile la adresa info@jobdistrict.ro

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la telefon:

Mobil: 0746 676 046 / 0741 941 569

Echipa Jobdistrict